Walking workshop om krishantering, Costa Brava

föreläsningar & workshops

Thiringer  & CO erbjuder tillsammans med Beté utbildningar, föreläsningar och workshops inom arbetslivets psykologi. Vi skräddarsyr alltid utbildningsinsatser utifrån kundens önskemål. Nedan följer exempel föreläsningar och utbildningar som varit speciellt uppskattade:

  • Appreciative Inquiry 
Motivation och ”bästsökeri” i arbetsgruppen. Teori och praktisk kommunikationsträning för att bygga en uppskattande kultur där såväl chefer som medarbetare trivs och presterar. 
  • Varför gör vi det vi gör? 
Föreläsning om hur man kan använda KBT i sin arbetsvardag för att bibehålla hälsa och uppnå ökad effektivitet.
  • Gnissel på arbetsplatsen 
Utbildning om konflikthantering i praktiken. Kursen vänder sig till chefer och personalombud som i sin yrkesroll har som uppgift att medla eller hantera konflikter och vill förbättra sina möjligheter att hantera gnissel i arbetsgrupper. 
  • Svåra samtal
Hur lägger man upp och genomför ett svårt samtal - exempelvis inför varsel, allvarlig kritik, eller med medarbetare i kris? Hur kan man prata om känslomässigt laddade frågor? Denna utbildning förbereder och rustar linjechefer inför svåra samtal. 
  • Konflikthantering för medarbetare 
Kursen vänder sig till medarbetare och arbetsgrupper som önskar utveckla sitt sätt att hantera mellanmänskliga motsättningar. Innehållet omfattar det förebyggande arbetet (konfliktprevention), teori/kunskap om olika konfliktstilar, övningar för ökad självkännedom samt praktisk handledning i hur man steg för steg kan arbeta sig fram till en lösning. 
  • Konsten att vara professionell, konstruktiv och respektfull oavsett omständigheter 
Denna heldagsutbildning vänder sig till medarbetare och chefer som i sin yrkesroll har kund- eller patientkontakt där det professionella bemötandet är av avgörande betydelse för att lyckas med sitt uppdrag. 
  • Arbetsgruppens psykologi 
Kursen omfattar moment såsom gruppers utveckling över tid, gruppdynamik och faser, hur lägga grunden för gott samarbete i arbetsgrupper, högpresterande team och dess pusselbitar, personlighetspsykologi och prestation på arbetsplatser.